LAM  
 
   

 
Médition > Mediatioun Equipe - Kontakt

Mediatioun

Wat ass Mediatioun?

Mediatioun ass en Projet den a ville Lycée gemaacht gett, och hei am LTAM. An der Mediatioun gett gehollef, deene Schüler déi Sträit mat engem anere Schüler hunn, eng Léisung fie hire Sträit ze sichen.

Wien ass an der Mediatioun?

An der Mediatioun si Schüler, déi vum Service National de la Jeunesse aus, eng Formatioun zum Mediateur gemaach hunn, fir kennen deene Schüler mat engem Konflikt zu engem aneren ze Hëllefen.

Wéini an wien kann een eng Mediatioun ufroen?

All Schüler déi en Konflikt tëscht engem anere Schüler hun, kenne bei eis a Mediatioun kommen. Eng Mediatioun kann een ufroe wann ee vun engem anere Schüler gemobbt, beleidegt oder och geschloe gett.

Wou kann een sech mellen?

Et kann een sech entweder am Spos froen, si soen iech da méi, dir kennt eis perséinlech och uschwätzen an de Pausen oder wann der eis gesitt oder dir kennt och en Bréif mat dengem Numm, mam Numm mat dem der Sträit hues an deng Klass, a Bréifkëscht nieft dem SPOS geheien.

actualisée le 2010.06.02 — © Lycée des Arts et Métiers