LAM  
 
    
Creative Lab > OPT3D > 2015/2016 - T2 > 9e Optioun 3D - Trimester 2 2015/2016 2015/2016 - T1

9e Optioun 3D - Trimester 2 2015/2016

Dëst ass déi éischter Kéier datt den Optiouns-Cours "3D Printing" organiséiert ginn ass. Am Cours hu mir dës Kéier 3 grouss Themen behandelt an deem d'Schüler méi oder manner grouss Projet'e realiséieren hu missen.

1. Eppes nomaachen

Hei hunn d'Schüler en Objet kritt, deen si, esou gutt et gaangen ass, moossgetrei hu missen nomodelléieren an dann erausdrucken.

1516-OPT3D-T2-copy-1-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-1-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-1-2_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-copy-2-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-2-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-2-2_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-2-3_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-2-4_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-copy-5-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-5-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-5-2_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-copy-6-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-6-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-6-2_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-copy-7-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-7-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-7-2_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-copy-8-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-8-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-copy-8-2_thumb.jpg

2. Selwer eppes Kreatives entwerfen

Hei ass et nët drëms gaangen eppes ze kopéieren, ma selwer eppes Kreatives ze bauen an dann natiirlech och duerno als realen Objet aus dem Drucker eraus ze kréien.

Aufgab: Entwéckel en Dillendapp

1516-OPT3D-T2-dillendapp-1-0_thumb.jpg  1516-OPT3D-T2-dillendapp-1-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-dillendapp-2-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-dillendapp-3-0_thumb.jpg

Aufgab: Entwéckel et Kannerschutz fir Steckdousen

1516-OPT3D-T2-steckdous-1-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-steckdous-1-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-steckdous-1-2_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-steckdous-1-3_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-steckdous-1-4_thumb.jpg

Aufgab: Entwéckel e Fliiger

1516-OPT3D-T2-fliiger-1-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-fliiger-1-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-fliiger-1-2_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-fliiger-1-3_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-fliiger-2-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-fliiger-2-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-fliiger-2-2_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-fliiger-2-3_thumb.jpg

3. Eppes méi Komplexes bauen

Hei war d'Aufgab fir en Haut-parleur ze bauen. D'Schüler hu missen eng Këscht bauen an déi divers Kabelen zesumme léiden.

1516-OPT3D-T2-box-1-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-1-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-1-2_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-1-3_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-box-2-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-2-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-2-2_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-box-3-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-3-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-3-2_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-3-3_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-box-4-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-4-2_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-4-3_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-box-5-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-5-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-5-2_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-5-3_thumb.jpg

1516-OPT3D-T2-box-6-0_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-6-1_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-6-2_thumb.jpg 1516-OPT3D-T2-box-6-3_thumb.jpg

 

actualisée le 2016.03.21 — © Lycée des Arts et Métiers